UNG SKRIBENT – SKRIV KRONIKK!

Vårt Lands debattredaksjon utlyser ein kronikk-konkurranse som skal inspirere unge deltakarar i den verdi- og religionsorienterte delen av samfunnsdebatten.

De er ute etter unge debattantar som kan setje verdispørsmål på dagsorden og utfordre vante førestellingar. Ein kronikk er naturleg nok faktabasert. «Vi føreset gode kunnskapar. Men stemma må gjerne vere personleg, og meiningane tydelege«.

Etikk. Kronikken må kaste lys over eit spørsmål i debatten om politikk, etikk og verdiar – eller i skjeringsfeltet der religion og samfunn møtest.

I denne runden er de ute etter bidrag frå menneske som er 25 år eller yngre. Lengde: 4.500 teikn med mellomrom og opp til maksimalt 6.000 teikn med mellomrom.

Vinnaren får årets Petter Dass-stipend. Dette stipendet vert delt ut av Vårt Land kvart år under Petter Dass-festen første torsdagen i ­desember. Dette stipendet skal i år gå til ei ung stemme som har utmerka seg i Vårt Lands debattfora om verdispørsmål og religionens plass i samfunnet – og som fortener støtte til å utvikle seg vidare som debattant.

Spesielt kvinner etterlyses. Er du ung og kvinne, er det ekstra grunn til å spisse pennen. Offentleg debatt har eit underskot av kvinner. Dei beste bidraga blir publiserte – i Vårt Land og på verdidebatt.no eller kanskje berre på verdidebatt.no, eit forum der vi ønskjer fleire unge stemmer. Frist for innsending: ­
20. november 2015.

På regjeringens hjemmeside ligger det noen tips til det å skrive en kronikk. Det er utlagt på en PDF fil som kan lastes ned her, -og kan leses her;

HVORDAN SKRIVE EN KRONIKK?

En kronikk er en litt lengre artikkel som er saklig og informativ, men ikke tørr. Det er ofte et faglig innhold, men skrevet med et normalt språk uten bruk av fagterminologi.

Hensikten med å skrive en kronikk er at det er mulig å få spalteplass til å informere og sette en viktig sak på trykk uten at den er knadd til av en av avisas journalister. Dermed har man mer kontroll på innhold og form. Kronikk er en egen måte å skrive på.

Her er noen tips til skrivingen:

 • Tittel: skal kort si hva saken handler om
 • Ingressen eller innledningen (ca. tre linjer) må inne holde hovedpoenget i kronikken
 • Bruk mellomtitler, dvs korte underoverskrifter i teksten
 • Når du starter selve artikkelen så skal det viktigste først: begynn med konklusjonen
 • Gå deretter over til de t som unnebygger konklusjonen
 • Hold deg til ett poeng av gangen
 • Fakta skal være korrekte og kilden skal oppgis (men fotnot er fungerer ikke)
 • Ironi og humor er vanskelig å bruke, for det kan lett feiloppfattes
 • Det er viktig å unngå forkortelser. De må forklares og da er de nytteløse
 • Det er lurt å forsøke å unngå ”stammespråk” du skal egentlig skrive for alle
 • Forsøk å skrive et vanlig norsk uten fremmedord
 • Unngå lange sitater – fortell heller innholdet med egne ord og gi referanse
 • Sett punktum. Ofte.
 • I kronikken må det være lett å skille mellom fakta/dokumentasjon og dine egne meningsytringer
 • Spiss til språket ditt. Mener du spade så skriv det, ikke skriv manuelt graveredskap
 • Ikke involver for mange, men si fra til overordnede
 • Husk å sjekk med avisen hvor mange tegn de tillater

Og til slutt: skriveglede gir uttelling!

Her er en lenke til en hjemme siden til Magne Lindholm. Han er lærer på Journalisthøgskolen i Oslo og her er det også mange gode innspill